Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroemarker med Ecorobotix ARA.

sukkerroer ingen ukrudt ecorobotics ara sproejte til landbrug

En af de største udfordringer inden for sukkerroedyrkning er håndtering af ukrudtsangreb. Derfor har Ecorobotics løbende udført tests i marken for at vurdere effektiviteten af ARA’s ultrahøje præcisionssprøjte til at håndtere ukrudtsvækst og reducere fytotoksicitet i sukkerroeafgrøder.

Der bliver anvendt tre forskellige metoder.

  • Den første metode indebærer at lade sukkerroerne forblive ubehandlede, hvilket tillader ukrudtet at vokse frit.
  • Den anden metode består i at påføre herbicider ved hjælp af en bredspektret sprøjte.
  • Og til sidst anvendes ARA-sprøjten for præcis måling og sprøjtning af ukrudtet.

sukkeroer sammenligning ag precision

Fra venstre mod højre - ubehandlede sukkerroer, sukkerroer behandlet med bredspektret sprøjte, sukkerroer behandlet med ARA ultrahøj præcisionssprøjte fra Ecorobotix.

Efter en vækstperiode på 10 uger konkluderes det, at ARA med succes kunne fjerne ukrudt og i høj grad reducere herbicidforbruget med omkring 85% (sammenlignet med konventionelle sprøjtemetoder).

De ubehandlede sukkerroer udviste i begyndelsen tilfredsstillende vækst, men den overdrevne tilstedeværelse af ukrudt ville til sidst have overgået og undertrykt afgrøden. Anvendelsen af ARA på sukkerroer viste sig at være gavnlig, hvilket førte til næsten en fordobling af afgrødebiomasse sammenlignet med sprøjtning.

Dette udfald viser tydeligt effektiviteten af ARA's sukkerroealgoritme til at bevare sundheden og overfloden af afgrøder ved at dæmpe fytotoksicitet.

Disse resultater viser ikke kun potentielle økonomiske fordele for landmænd ved at øge afgrødeudbyttet gennem undertrykkelse af fytotoksicitet, men understøtter også bæredygtige tilgange.

Bemærk at lokale faktorer såsom jordsundhed, markhistorie, herbicidvalg og vækstforhold kan påvirke effektiviteten af ARA.

For yderligere at validere ARA's kapabilitet er øvrige undersøgelser i gang løbende, og resultaterne offentliggøres ligeledes løbende.