Ukrudtsbekæmpelse i kartoffelmarker

ukrudtsbekaempelse i kartoffelmarker ag precision

Læs videre for at få indblik i, hvordan Ecorobotix ARA systemet muliggør præcis sprøjtning til ukrudtsbehandling i kartoffelmarker. 

Ecorobotix-teamet arbejder løbende på at udvikle og forbedre kartoffelalgoritmen, som er et af deres nyere projekter. 

Kartoffelalgoritmen kræver mindre og er ikke helt så udfordrende sammenlignet med nogle af Ecorobotixs andre algoritmer. Dette kommer primært af den simplere afgrødeform, som kartoflen har. Kartoflen har også et kortere vegetativt forløb, der er mere velegnet til behandling i forhold til andre afgrøder som f.eks. løg.

I løbet af det seneste år blev kartoffelalgoritmen implementeret i større skala. Ved at føre tilsyn med resultater og undersøge data samt billeder fremskaffet af vores system, finpudses algoritmen løbende.

Spotsprøjtning af kartoffelgenvækst i løgmark

I et nyligt forsøg blev ARA brugt til at opdage og spot-sprøjte spild kartoffelgenvækst i en løgmark. Genvækstens overlevelsespotentiale blev vurderet baseret på tilstedeværelsen eller fraværet af grønne blade 18 dage efter behandling. Efter blot én omgang med ARA var 79% af genvæksten effektivt elimineret, mens de resterende 21% var beskadiget og med stor sandsynlighed ville dø i løbet af de næste par dage.

Mange Ecorobotix-kunder har udtrykt tilfredshed med de resultater, ARA har opnået ved behandling af spildkartofler. Jorick Lambers, en Precision Agriculture Specialist hos Doorgrond.nl, roste ARA for dets høje nøjagtighed i forhold til dette specifikke problem. Han fremhævede også ARA's eliminering af manuelt arbejde og evnen til at dække mere areal i timen med større præcision end traditionelle metoder.

ARA's evne til at give selektivitet gennem kunstig intelligens har potentialet til at overvinde forskellige agronomiske udfordringer, såsom krigen mod spildkartofler i grøntsagsafgrøder. Alsidigheden af ARA's softwarealgoritmer giver mulighed for tilpasning, så den passer til en række forskellige landbrugskontekster, hvilket baner vejen for yderligere fremskridt på området.

Bemærk: Det er vigtigt at bemærke, at de nævnte resultater muligvis ikke er repræsentative for alle situationer og forhold. Lokale faktorer såsom jordsundhed, markhistorie, herbicidvalg og vækstbetingelser kan påvirke effektiviteten af ARA. For yderligere at validere ARA's kapacitet er yderligere undersøgelser i gang i øjeblikket, og resultaterne vil blive offentliggjort senere i år.