SMS Software fra AG Leader

Brugervenlig præcisions software som hjælper til beslutningstagning året rundt

SMS Software fra AG Leader

En softwareløsning til hele året

Præcisionslandbrug handler om at besvare spørgsmål, der kan gøre dig mere rentabel i al din markaktivitet. SMS-software er et brugervenligt beslutningsværktøj, der hjælper dig med at få mest muligt ud af hvert hektar.

SMS Software - Såning

Såning

 • Hjælper di til at vælge frø baseret på historisk udbytteydelse.
 • Opret ydeevne rapporter og diagrammer for bedre overblik.
 • Gør det nemt at imødekomme myndighedernes rapporteringskrav.

SMS Software - App

Brug App'en

 • Spor applikationshandlinger med variabel hastighed.
 • Registrer applikationshandlinger journalføring.
 • Opret recepter med variabel hastighed. 

SMS Software - Høst

Høst

 • Analysér høstdata.
 • Oplev udbyttetendenser ved hjælp af flere års data.
 • Opret høstrapporter og diagrammer, eller brug forespørgselsværktøjer.

SMS Software - Mark forvaltning


Mark forvaltning

 • Administrer jordprøvetagning.
 • Opret feltflise planer
 • Download jordovervågningskort og se luft- og vejbaggrundskort
 • Planlæg og dokumenter afgrødeplaner og praksis

SMS Basic

Benyt markdata til at træffe smarte beslutninger ved hjælp af oplysninger indsamlet fra plantning til høst.

Simplificér linjestyringen - Se video

SMS Software - Basic SMS

 

Administrer jordprøver - Se video

Administrer jordprøver

Placer nøjagtigt input - Se video

Se video

Download jordovervågningskort - Se video

Download jordovervågningskort

Få styr på udbytte faktorerer - Se video

Få styr på udbytte faktorerer

 Nemt overblik over økonomi - Se video

 Nemt overblik over økonomi