Ukrudtsbekæmpelse i hvedemarker

ukrudtsbekaempelse af hvedemarker ecorobotix ara ag precision

Her kan du læse om hvordan Ecorobotix ARA sprøjten kan hjælpe dig med ukrudtsbekæmpelse i hvedemarker.

Ecorobotix's hvedealgoritme har været tilgængelig som et komplet operationelt produkt siden 2021. Produktet anvendes af flere landmænd i forskellige dele af Europa, primært i Italien, Frankrig og Schweiz.

Der blev afholdt en demonstration på Egger & Sons’ ejendom i Chavornay (Schweiz), hvor Ecorobotix ARA sprøjten blev anvendt til at sprøjte et selektivt herbicid rettet mod bredbladet ukrudt og græsukrudt. Ukrudtet blev registreret effektivt af kameraet, selv når maskinen bevægede sig med hastigheder op til 7,5 km/t, hvorefter sprøjtningen blev udført.

Ukrudtet registreres af kameraet med op til 7,5 km/t og sprøjtes af maskinen.

Effektivt lokaliseringssystem

Det visuelle genkendelsessystem opfanger ukrudt i alle dets udviklingsstadier. Systemet kan identificere ukrudt allerede i dets tidligste fase, lige efter spiring, hvor det stadig er på et tidligt plantestadium - Intet ukrudt ignoreres, og ingen hvede identificeres fejlagtigt som ukrudt.

Algoritmen registrerer selv ukrudtet, når det er placeret tæt på hveden. Ecorobotix' visuelle genkendelsessystem bliver ikke vildledt af blandingen af former og farver.

Præcisionssprøjtning på ultrahøjt niveau

ARA sprøjten er i stand til at sprøjte med en præcision på op til 6 x 6 cm og kan endda behandle det ukrudt, der er meget tæt på hveden, uden at hveden påvirkes.

Ecorobotix ARA sprøjten rammer kun det nødvendige, og derfor anvendes der meget mindre plantebeskyttelsesmiddel. I hvedemarker er forbruget reduceret med omkring 70-80%.

Hvedealgoritmen er en af de mest omfattende og alsidige produkter i Ecorobotix’ sortiment. ARA-sprøjten bekæmper enhver ukrudtsart, uanset årstiden. Det visuelle genkendelsessystem er trænet til at identificere diverse ukrudtsarter på hvert trin i deres udvikling.

De omfattende test, som Ecorobotix udfører sammen med deres team, har påvist, at deres sporingsmodeller er yderst pålidelige. De virker effektivt under alle vejrforhold og uanset jordens farve.