Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug

Hvad er præcisionslandbrug?

Præcisionslandbrug går kort sagt ud på at anvende moderne teknologi til at monitorere, indsamle og analysere data om landmandens marker.

Disse data benyttes til at fortælle landmanden mere præcist omkring jordforhold og gødningsmængden for derved at optimere landmandens bearbejdning og gødning i marken, som i sidste ende vil give ikke bare en økonomisk gevinst for landmanden, men også en miljømæssig gevinst.

Dataene indsamles via målinger fra droner og GPS-satellitter, GPS-udstyr, og udbyttemåleudstyr, og via software får landmanden et skematisk og visuelt overblik over sine marker.

Der monteres ligeledes udstyr i og på landmandens maskiner, som gør det muligt at omsætte de data - som er indhentet fra markerne og overført til softwaren og herefter bearbejdet - til den aktive maskinstyring, som sørger for at eksempelvis den rette mængde gødning tilføres på bestemte punkter/områder på marken.

Elementerne i Præcisionslandbrug går kort sagt ud på:

  • Navigation og styring - At undgå overlap ved jordbearbejdningen, ex. når der gødes eller høstes, hvorved landmanden sparer tid og brændstof - Læs mere om Navigation og Styring her.
  • Såning - At lokalisere problemer omkring såningen før problemerne påvirker udbyttet på marken – Overspring og dubletter osv. registreres straks - Læs mere om Såning her.
  • Dosering - Effektiv produktdoseringskontrol - Variabel doser og specifik monitorering helt ned til dråbestørrelse - Læs mere om Dosering her.
  • Høst - På tværs af display, enheder og maskiner. Via live data kan landmanden følge markudviklingen på kort og statistikker, som viser udbyttet og fugtigheden - Læs mere om Høst her.
  • Dataadministration – Brugervenlig software som viser dig profitmulighederne og hjælper dig med at få mest ud af hver eneste hektar - Læs mere om Dataadministration her.

Gør det nemmere at dokumentere overfor myndighederne

Når man som landmand eksempelvis benytter AG Leaders markedsførende udstyr til præcisionslandbrug, får man også fordel af den tidsbesparing, der er ved at benytte softwaren - Alt data gemmes naturligvis og kan hurtigt og nemt benyttes som dokumentation overfor myndighederne.

Ved at digitalisere dokumentationen overfor myndighederne yderligere og mere præcist netop via billeder fra satellitter, droner og GPS-data, opnås der ikke blot en mere fyldestgørende dokumentation, men der spares også tid på at trække disse data ud fra den optimerede drift.

Dette tjener ligeledes miljøet, naturen og klimaet positivt.

Du finder vores kontaktinformationer nederst på websiden.