Præcisionslandbrug på Jylland

Hvis du har et konventionelt landbrug i Jylland og går med tanker om at omdanne dette til præcisionslandbrug, kan AG Precision rådgive og bistå hermed. Præcisionslandbrug adskiller sig fra andre landbrug ved, at der her anvendes højteknologisk teknologi i driften af landbruget. Teknologien anvendes til at monitorere, indsamle og analysere data om markernes tilstand og afkast, således man på baggrund af de indsamlede data kan optimere driften med henblik på en forøgelse af afkastet.

Helt konkret vil de indsamlede data give nødvendige oplysninger om jordforhold, hvorefter eksempelvis den optimale gødningsmængde kan beregnes. Når der indhentes data fra markerne, vil disse data blive overført til softwaren, således den helt præcise mængde gødning kan beregnes og tilføres på eksakte områder på marken.

På denne måde sikrer man optimal udnyttelse af jorden, hvilket i sidste ende ikke bare giver en økonomisk gevinst, men ligeledes er en gevinst for miljøet, eftersom der alene gødes i nødvendigt omfang.

Ved AG Precision kan vi bistå med opsætning af udstyr og med indsamling af data. Dataene indsamles ved hjælp af droner og GPS-satellitter, GPS-udstyr og udbyttemåleudstyr, der via vores software fra AG Leader ikke bare opsættes i et skema, men også giver visuelt overblik over markerne.

AG Precision – også i Jylland

Vi er ved AG Precision en af landets førende leverandører og montører af eftermonterede løsninger til præcisionsjordbrug. Vores primære samarbejdspartner og leverandør af udstyret – både soft- og hardware – er det anerkendte amerikanske firma AG Leader.

Vi har mange års brancheerfaring, og sørger for hele tiden at følge med i den rivende udvikling, som præcisionslandbrug pt. befinder sig i. Hvis du vælger os som din samarbejdspartner, er du derfor sikker på, at vi har den nødvendige viden og knowhow for, at du oplever succes.

Vi kan bistå dig, uanset hvilke landbrugsmaskiner du har, eftersom præcisionsløsninger kan tilpasses landbrugsmaskiner uanset alder, mærke eller model. Kort sagt; vores udstyr er farveblindt, så vi kan montere på stort set alle typer landbrugsmaskiner.

De data, der indsamles, gemmes naturligvis. Dette også i forhold til myndighederne, således forholdene kan dokumenteres meget præcist via billeder fra satellitter, droner og GPS-data, og de gemte data medfører derfor også en stor tidsbesparelse for den enkelte landmand.

Hvis ovenstående findes interessant, så kontakt os via vores kontaktinformationer nederst på denne webside.