Høst

FORVENT INTET MINDRE END DET BEDSTE

Når det bliver tid til at høste, forbinder InCommand med AgFiniti alle dine opgaver sammen - på tværs af display, enheder og maskiner. Kend markudviklingen direkte inklusiv kort og statistikker som viser udbyttet og fugtigheden. Vid hvor alle maskinerne er og hvornår det er tid til at tømme dem.

Teknologi til høst

Udbytteovervågning

Udbytteovervågning - Ag Leader
Ag Leaders teknologi startede datarevolutionen med den første høstudbytteovervågning og er i dag den mest betroede høstudbytteovervågning på markedet. Se straks områdernes
udbytteforhold i marken, indlæs baggrundskort af de såede arter, for at registrere deres ydeevne eller effektiviteten af et doseringsforsøg eller af en jordtype.

CartACE

CartACE - Ag Leader
CartACE bruger allerede automatisk styreteknologi under driften, for at forenkle kornvognsoperatørernes arbejde. Når det er tid til at tømme går kornvognen i gang med et tryk på en knap og styrer automatisk på en linje direkte under mejetærskerens snegl. Autosteer overtager styringen for at hjælpe operatøren med en nøjagtig aflæsning med fuld fart på.