Præcisionslandbrug på Sjælland

Præcisionslandbrug på Sjælland

Ønsker du at konvertere til præcisionslandbrug på Sjælland, er vi klar til at hjælpe dig i gang. Præcisionslandbrug gør brug af højteknologisk teknologi til at monitorere, indsamle og analysere data om dine markers tilstand og afkast. På den måde gøres driften mere effektiv og afkastet øges.

Helt konkret benyttes data til at fortælle landmanden om jordforhold, gødningsmængder og andet relevant, således bearbejdning af marken optimeres, så der ligeledes ikke kun opnås en økonomisk gevinst, men også en miljømæssig gevinst.

Vi hjælper med at indsamle data via målinger fra droner, GPS-satellitter, GPS-udstyr og udbyttemåleudstyr, og via vores software fra AG Leader opnås et skematisk og visuelt overblik over markerne.

AG Precision – også på Sjælland

Vi er en de førende danske leverandører af eftermonterede løsninger til præcisionsjordbrug. Vores primære leverandør er amerikanske AG Leader, hvoraf størstedelen af vores hardware og software kommer fra.

Vores viden og knowhow gør, at vi kan tilpasse vores præcisionsløsninger til både nye og ældre landbrugsmaskiner, så det kræver ikke de nyeste traktorer at komme med på vognen – og da vores udstyr er farveblindt, kan vi montere på stort set alle mærker og modeller.

De data som indhentes fra markerne, bliver overført til softwaren, hvorefter den aktive maskinstyring sørger for, at den rette mængde gødning f.eks. tilføres på bestemte punkter/områder på marken.

De landmænd som benytter vores udstyr til præcisionslandbrug på Sjælland, får ligeledes en fordel i den tidsbesparelse der er ved at benytte softwaren. Alt data gemmes, og kan derfor benyttes som dokumentation overfor myndighederne. Ved denne digitalisering dokumenteres mere præcist billeder fra satellitter, droner og GPS-data – Hvilket kommer miljøet, naturen og klimaet til gode.

Du finder vores kontaktinformationer nederst på websiden.