RTK-signal

GPS-kontroll med hög precision

GPS-kontroll med hög precision med max. avvikelse på 2 cm.

Vi erbjuder prenumeration inkl. data kort.

Vi erbjuder mobil bas signal (Ntrip). En stor fördel med denna typ av bassignal är att systemet kan bilda en konstgjord basstation nära fordonet (VRS) som kallas Virtual base, dvs. att systemet alltid hittar den möjliga baspositionen i förhållande till fordonets position.

Ring och få en offert på detta, även för andra märken än Ag Leader.