AgFiniti

  • Enkel installation och inga begränsningar.
  • Enkel åtkomst, visning och fjärrsupport.
  • Användarvänligt stöd.
  • Dina uppgifter är 100% dina.
  • Trådlös synkronisering av dina data mellan bildskärmar och kontoret.
  • Ta din Ipad ut på fältet och analysera.

Länk till skapande av konto

Se mer här