ag-precision-undersidebanner-2.jpg

ISOBUS-kontroll av nya och begagnade maskiner

  • Med en ISO Quick-modul från Ag Precision, som kan monteras i de flesta fall, i sprutans befintliga ledningar så att du har minimal konvertering och möjlighet att köra den med gammal drift om ingen ISO-traktor finns, för hög driftsäkerhet.
  • Få t.ex. Ditt Ammoniak-system omvandlas till modern ISOBUS-kontroll med sektionskontroll som möjligt. alternativ.
  • Konvertera äldre spruta till ISOBUS och få avsnitt och doseringskontroll.
  • Perfekt för spot sprutor, gödselkontroll och konstruktion av styrsystem.
  • Möjlighet till tilldelningskort.
  • Kompatibel med ISOBUS-standarder för Universal Terminal och Task Controller. Denna funktion möjliggör användning av systemet med andra märken av Universal Terminal och Task Controller-kompatibla bildskärmar.
  • Lätt att installera, lätt att kalibrera flöde, tryck och hastighet som är kritiska för exakt dosering.
  • Övervakar kontinuerligt förhållandet mellan produktflöde och systemtryck. Detta möjliggör tidig information och varning i händelse av att en sensor överskrider området för sitt normala arbetsområde från tidigare kalibrerade värden.
  • Stöder upp till 36 sektioner för överlappning av mindre produktapplikationer.

Få ett icke-bindande erbjudande för att bygga / bygga om din maskin.