Precisionsjordbruk

Precisionsjordbruk är ett jordbrukshanteringskoncept baserat på observationer, mätningar och därmed reaktioner på grödor och mark i syfte att maximera effektivitet och avkastning genom att minimera resursförbrukningen till det bästa.

Effekten av detta kan konkret betyda att ett fält som tidigare betraktades som en helhet nu är uppdelat i sektioner, varefter den tekniska utrustningen bearbetar grödorna baserat på sammansättningen av jord, näringsämnen, vatten etc. för att uppnå optimal resurs konsumtion och avkastning.

För att göra detta effektivt registreras avkastningen och kartläggs över fältet via GPS-utrustning.

AG Leader: s grundare Al Myers förfinade denna teknik 1992 med de första "On the go yield monitors" - en teknik som AG Leader sedan dess har utvecklat till ett av de mest kompletta produktsortimenten inom precisionsjordbruk i världen.

Flexibel GPS-utrustning för precisionsjordbruk

AG Leader fokuserar på tekniska precisionsprodukter för jordbruket, vilket ger lantbrukaren flexibilitet i drift - Därför är utrustningen färgblind (oavsett varumärke), vilket ger jordbrukaren en stor fördel, eftersom det ofta finns flera märken av utrustning på odla.

AG Leader's utrustning är också utformad för att fungera med nästan alla GPS-leverantörer, och AG Precisions eftermonteringssystem från AG Leader är oöverträffade när det gäller integration med andra system.

AG Precision och AG Leader

AG Precision ger dig råd om valet av rätt jordbruksteknologiprodukter för precisionsjordbruk - Vi försöker inte låsa dig i ett system, utan baseras på ditt jordbruk och maskiner.

Vi har fingret på pulsen och vet hur det moderna precisionsjordbruket ser ut idag - Vi hjälper dig att säkra framtiden för din investering!

Kontakta Anders Fynbo Stefansen och ordna ett icke-bindande möte - Då hittar vi rätt teknisk lösning för ditt precisionsjordbruk.