Vand management

Vand management

InCommand med Intellislope formidler kontrol og nøjagtighed til tillidsfuldt at installere drænrør i et niveau på marken og uden kompliceret laserudstyr.

Redskaber til installation af drænrør i marken

 

SMS Drænplanlægningssoftware

SMS drænplanlægningssoftware

Design nemt din drænplanlægning og SMS vil kontrollere deres anvendelighed og maksimale dræningseffektivitet og omkostninger. Forbedringerne for programmet har gjort denne proces nemmere end nogensinde.

 

Soil Max Plov

Soil-Max plov

Intellislope samarbejder fint med Soil-Max drænplove, et helejet datterselskab af Ag Leader. Du kan få mere at vide om deres plove på soilmax.com

 

Intellislope

Intellislope

Med Intellislope og InCommand bliver installation af drænrør på marken super nemt! Indsaml først og fremmest oplysninger om jordprofil (opmålinger), stigning og skråninger for det område, der skal drænes, forud for installation af drænsystemet, eller mens ploven og RTK GPS anvendes.

Indlæs herefter parametrene i displayet, der sørger for, at drænsystemet placeres korrekt og jorden drænes ordentligt. Brug til slut den plan, du har lagt, til at installere drænsystemet. AutoTile vil justere plovdybden automatisk for at sikre nøjagtig installation.