• Ag Precision 3
  • Ag Precision 2
  • Ag Precision 1

AG Leader

Præcisionsstyring, præcisionslandbrug; såmaskiner, sprøjter, gødningsspredere, radrensere, udbyttemåling, dræning.

Veris Tech

iScan – Jordscanner til kortlægning af jordens sundhed, PH tekstur, biomasseindhold ift. tildeling, så man opnår det bedste udbytte – tiltænkt højværdi afgrøder.
Maskinstationen kan kortlægge jorden.

RTK signal

Højpræcisions styring af GPS med max. afvigelse på 2 cm.
Vi tilbyder abonnement inkl. datakort.

SMS™-software

Analyse af tildelingskort, udbyttekort, jordkort, tildelingskort, dræningskort, markgrænser, AB linier – alt dette til optimering af udbytte m.m.

Fungere med stort set alle mærker og GPS udbydere.